wstępy 2009

Wstępy czyli Skaryszewski Jarmark Koński to impreza handlowo-folklorystyczna o kilkusetletniej tradycji. Jest to największy w Polsce, a być może i w Europie jarmark koni pociągowych i roboczych. Wstępy odbywają się raz w roku zawsze we „wstępny”, czyli pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu. Przywilej ich organizowania wraz z prawami miejskimi nadał osadzie król Władysław Jagiełło, wdzięczny mieszkańcom Skaryszewa za oddanie koni polskiemu rycerstwu wyruszającemu na bitwę pod Grunwaldem. Z tradycji pozostała nie tylko data, czy miejsce, ale także szereg obyczajów ściśle związanych z końmi i ich zakupem. Transakcja kupna-sprzedaży konia jest bowiem swoistym rytuałem. Zaczyna się szczegółowymi oględzinami zwierzęcia, potem następuje mała przebieżka u boku rumaka, a jeśli kupujący i właściciel dojdą do porozumienia, kończy się charakterystycznym przyklepaniem. Zazwyczaj wystawianych jest ponad 1000 koni, a na jarmark przybywa blisko 10 tysięcy osób.