solarigrafie

Solarigrafie to fotografie, na których zobaczyć można ślady wędrówki słońca po niebie – od najniższego do najwyższego położenia. Wykonywane są kamerami otworkowymi własnej konstrukcji. Naświetlanie trwa minimum kilka miesięcy, a materiałem światłoczułym jest papier do fotografii czarno-białej. Otrzymane obrazy nie są w żaden sposób utrwalane. Pozostają więc światłoczułe a tym samym zagrożone przez światło, które je stworzyło.

14.04.2009 – 04.08.2009

14.04.2009 – 30.07.2009

04.08.2009 – 07.07.2010

07.07.2010 – 12.08.2011