viettown 2007-2008

Podobno co setny Warszawiak jest Wietnamczykiem. Chociaż większośc z nich jest tutaj nielegalnie, świat polskich Wietnamczyków jest dobrze zorganizowany. Izolując się od społeczności polskiej przybysze z Azji mają tu swoje organizacje polityczne, stowarzyszenia, gazety. Uruchomili przedszkola i szkoły. Działa Klub Poetów Wietnamskich, powstała wietnamska liga piłki nożnej. Odbywają się wybory Miss Wspólnoty Wietnamskiej.
Głównym skupiskiem Wietnamczyków w Polsce jest Stadion Dziesięciolecia – Jarmark Europa. Można tam kupić praktycznie wszystko, a sprzedający są nierzadko profesorami czy artystami. Na stadioniemożna też skorzystać z usług wietnamskich kucharzy, fryzjerów, lekarzy, tłumaczy, prawników. W sąsiedztwie funkcjonuje natomiast oficjalny wietnamski dom kultury z bilardem i internetem oraz wietnamska pagoda.
Obecnie w Warszawie rodzi się już trzecie pokolenie wetnamskich emigrantów. W życiu tej społeczności zaczyna się nowa epoka, którą najprościej określić dwoma słowami – „po stadionie”.

Szachy wietnamskie / Stadion X-lecia

Stadion X-lecia

Stadion X-lecia

Stadion X-lecia

Stadion X-lecia

Stadion X-lecia

Wietnamski sklep spożywczy

Bar wietnamski

Okolice Stadionu X-lecia

Opuszczony bar wietnamski / Okolice Stadionu X-lecia

Okolice Stadionu X-lecia

Teatr wietnamski / Spektakl „Tam Kam historia jednej miłości” na podstawie tradycyjnej baśni wietnamskiej

Teren pagody na warszawskiej pradze

Teren pagody na warszawskiej pradze

Teren pagody na warszawskiej pradze

Wietnamska kawiarenka internetowa

Msza katolicka po wietnamsku. Około 10% społeczności wietnamskiej to katolicy.

Chrzest małego Wietnamczyka

Trzecie pokolenie / Ostatnie tygodnie Stadionu X-lecia